Τετάρτη, 13 11 2019

Ψηφιακή Τεχνολογία Hχου

Γενικά

 
Ψηφιακή Τεχνολογία Hχου
 
Κωδικός:  ECE_A008
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE664/

Περιγραφή

       Εισαγωγή:Ανάλυση εξελίξεων και της αγοράς. Προβλέψεις και μελλοντικές προοπτικές

Θεωρία Ψηφιακού Ήχου:Η Βασικές αρχές ψηφιακών ηχητικών συστημάτων (Δειγματοληψία και κβαντισμός ηχητικών σημάτων), Υπερδειγματοληψία, μορφοποίηση θορύβου και διαμόρφωση σήματος σε 1 bit, Αριθμητική αναπαράσταση και αποθήκευση ηχητικών δεδομένων, Τεχνολογία μετατροπέων A/D και D/A (χαρακτηριστικά, προδιαγραφές)

Κωδικοποίηση και Συμπίεση Ηχητικών Δεδομένων: Κωδικοποίηση δεδομένων (PCM, Διαμόρφωση Παλμών Σ/Δ, PWM), Συμπίεση Ηχητικών δεδομένων (συμπίεση με ή χωρίς απώλειες), Μέθοδοι Υποκειμενικής Συμπίεσης (φαινόμενο επικάλυψης), Κωδικοποιήσεις κατά MPEG-1 (MP3), Πολυκαναλική κωδικοποίηση ήχου (τυποποιήσεις MPEG-2 και Dolby AC3, Τυποποιήσεις κατά MPEG-4. Τυποποιήσεις για μετάδοση και αποθήκευση ηχητικών δεδομένων και συστήματα οπτικών δίσκων (CD, DVD, BD)

     Συστήματα και Μέθοδοι: Γενική δομή και κατηγορίες συσκευών και συστημάτων, Ψηφιακή διασύνδεση συσκευών (πρωτόκολλα SPDIF, AES/EBU, MADI), Συστήματα και πρωτόκολλο MIDI, Ψηφιακή επεξεργασία ηχητικών δεδομένων (δομές και υλοποίηση μεθόδων σε υλικό και λογισμικό), Παραδείγματα συσκευών και συστημάτων (εφαρμογές equalisation, compression, reverberation, sampling rate conversion, noise reduction, κλπ.)

Διδάσκοντες

 
Μουρτζόπουλος Ιωάννης