Δευτέρα, 14 10 2019

Ενσωματωμένα Επικοινωνιακά Συστήματα (Διδασκαλία)

Γενικά

 
Ενσωματωμένα Επικοινωνιακά Συστήματα (Διδασκαλία)
 
Κωδικός:  ECE_A0092
Επίπεδο:  Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  9ο
Ιστοσελίδα:   http://www.loe.ee.upatras.gr/
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE684/

Περιγραφή

Γενικές αρχές ανάπτυξης επικοινωνιακών διατάξεων και συστημάτων. Μοντελοποίηση επικοινωνιακών διατάξεων και συστημάτων. Μοντέλα εκπομπού και δέκτη. Παράμετροι προσομοίωσης και εκτίμηση απόδοσης. Βελτιστοποίηση. Παραδείγματα εφαρμογής αρχών προσομοίωσης σε επικοινωνιακά συστήματα μετάδοσης δεδομένων. Αρχιτεκτονική επικοινωνιακών συσκευών. Διατάξεις και αρχιτεκτονική υλικού επικοινωνιακών συστημάτων. Υλοποίηση επικοινωνιακών διαδικασιών και αλγορίθμων. Ειδικού σκοπού μικροελεγκτές και επεξεργαστές σήματος για επικοινωνιακά συστήματα. Αρχιτεκτονική μονάδων αναγνώρισης και χαρακτηρισμού του καναλιού και των συνθηκών θορύβου. Αρχιτεκτονική μονάδων κωδικοποίησης, διαμόρφωσης, συγχρονισμού, αποδιαμόρφωσης και αποκωδικοποίησης. Παράδειγμα πομποδέκτη βασικής ζώνης πολλαπλών επιπέδων. Μεθοδολογία ανάπτυξης πρωτοκόλλων. Μηχανισμοί σύνθεσης και επαλήθευσης. Παράδειγμα πρωτοκόλλων ελέγχου ροής και σηματοδοσίας φυσικού επιπέδου. Ολοκλήρωση υλικού-λογισμικού. Έλεγχος διαλειτουργικότητας επικοινωνιακών συσκευών. Παραδείγματα ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και ελέγχου επικοινωνιακών διατάξεων και συστημάτων.

Εργαστηριακές Ασκήσεις: Εισαγωγή στο Simulink και τα Συστήματα διακριτού χρόνου. Εισαγωγή στο Stateflow (FSMs, διαχείριση μνήμης). Διαχείριση διαδικασιών σειριακής επικοινωνίας και TCP-UDP /IP. Σχεδίαση - Υλοποίηση πρωτοκόλλου XON/XOFF. Σχεδίαση - Υλοποίηση πομποδέκτη PAM. Σχεδίαση - Υλοποίηση κυκλωμάτων συγχρονισμού. Ολοκλήρωση πρωτοκόλλων και κυκλωμάτων. Μετρήσεις απόδοσης σε διαφορετικές συνθήκες μετάδοσης. Υλοποίηση συστήματος μέτρησης συνάρτησης μεταφοράς και συνθηκών θορύβου. Υλοποίηση - Μετρήσεις συστήματος πολλαπλών υπολογιστών.

 

Διδάσκοντες

 
Αντωνακόπουλος Θεόδωρος