Τετάρτη, 13 11 2019

Επικοινωνίες Πολυμέσων

Γενικά

 
Επικοινωνίες Πολυμέσων
 
Κωδικός:  ECE_A910
Επίπεδο:  Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  9ο

Περιγραφή

 

Εισαγωγή: Ορισμοί, Αναγκαιότητα για επικοινωνία πολυμέσων, Βασικές απαιτήσεις σε μετάδοση/αποθήκευση, Υλοποίηση Ε.Π. σε περιβάλλον B-ISDN. Στοιχεία πηγών, Image, Speech, Audio, Still images, Moving video, Audiovisual information, Τάξεις δεδομένων, Διαδικασίες ολοκλήρωσης στοιχείων διαφορετικών πηγών σε κοινό χώρο.

Διδάσκοντες

 
Λυμπερόπουλος Δημήτριος