Πέμπτη, 17 10 2019

Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι

Γενικά

 
Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι
 
Κωδικός:  ECE_B703
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  7ο
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE672/

Περιγραφή

     Λειτουργίες και κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, ημιαγωγικά στοιχεία ισχύος, κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των θυρίστορ, ανάλυση της στατικής και δυναμικής τους συμπεριφοράς, κυκλώματα έναυσης, προστασία, ψύξη, άλλα ημιαγωγικά στοιχεία ισχύος (GTO θυρίστορ, MOSFET ισχύος, IGBT κλπ)

     Μετατροπείς φυσικής σβέσης χωρίς φαινόμενο μετάβασης, μονοφασικοί και τριφασικοί μετατροπείς με αντιπαράλληλα θυρίστορ (ρυθμιστές E.T.), γωνία έναυσης, κυματομορφές ρευμάτων και τάσεων, ρύθμιση ενεργού ισχύος, άεργος ισχύς, φαινόμενη ισχύς, μέθοδοι ελέγχου, ομαλοί εκκινητές.

     Μετατροπείς με φυσική σβέσης με φαινόμενα μετάβασης:

     α) Μονοφασική γέφυρα πλήρως ελεγχόμενη, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, τροφοδοσία και έλεγχος μηχανών συνεχούς ρεύματος, φαινόμενα μετάβασης, ενεργός, άεργος και φαινόμενη ισχύς εισόδου, αρμονικές, διπλός μονοφασικός μετατροπέας, λειτουργία στα τέσσερα τεταρτημόρια, μονοφασική γέφυρα μερικώς ελεγχόμενη.    

β) Τριφασικός μετατροπέας τριών παλμών, γωνία έναυσης, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, ενεργός, άεργος και φαινόμενη ισχύς εισόδου, μετάβαση, αρμονικές,.

γ) Άεργος ισχύς ελέγχου και άεργος ισχύς μετάβασης.

Διδάσκοντες

 
Δ: Τατάκης Εμμανουήλ
Ε: Τατάκης Εμμανουήλ
    Μητρονίκας Επαμεινώνδας