Πέμπτη, 17 10 2019

Ψηφιακός Έλεγχος

Γενικά

 
Ψηφιακός Έλεγχος
 
Κωδικός:  22Δ802
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  8ο

Περιγραφή

Μετασχηματισμός Ζ, ιδανικός δειγματολήπτης και ανακατασκευαστής, εύρεση συνάρτησης μεταφοράς και προτύπου καταστατικών εξισώσεων ψηφιακών συστημάτων, απόκριση συστήματος ανάμεσα στις στιγμές δειγματοληψίας, συστήματα με καθυστέρηση, ευστάθεια ψηφιακών συστημάτων. Έλεγχος συστημάτων διακριτού χρόνου στο πεδίο της συχνότητας και στον χώρο κατάστασης. Υλοποιήσεις ψηφιακών φίλτρων, θόρυβος κβαντισμού σε ψηφιακούς αλγορίθμους, μήκη λέξεων καταχωρητών. Πραγματικό παράδειγμα ανάλυσης και σχεδίασης ψηφιακού ελέγχου μηχανικού συστήματος.

 

Διδάσκοντες

 

Γρουμπός Πέτρος