Πέμπτη, 17 10 2019

Εφαρμοσμένες Υπολογιστικές Μέθοδοι

Γενικά

 
Εφαρμοσμένες Υπολογιστικές Μέθοδοι
 
Κωδικός:  22Δ705
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  7ο

Περιγραφή

 

Εισαγωγή. Αναπαράσταση αριθμών στον υπολογιστή. Αριθμητική ΙΕΕΕ. Σφάλματα στρογγύλευσης και αποκοπής. Επίλυση συστημάτων γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων. Νόρμες, ανάλυση σφάλματος και συντελεστής κατάστασης. Εύρεση ιδιοτιμών και ιδιοανυσμάτων. Μέθοδος QR. Εφαρμογές σε γραμμικά δυναμικά συστήματα. Ταξινόμηση δεδομένων. Στατιστική ανάλυση δεδομένων. Μοντελοποίηση δεδομένων. Εκτιμήτριες μέγιστης πιθανότητας και ελαχίστων τετραγώνων. Σθεναρή εκτίμηση.

Διδάσκοντες

 

Κούσουλας Νικόλαος

Σκόδρας Αθανάσιος