Τρίτη, 25 06 2019

Βάσεις Δεδομένων (Διδασκαλία)

Γενικά

 
Βάσεις Δεδομένων (Διδασκαλία)
 
Κωδικός:  ECE_Γ9011
Επίπεδο:  Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  8ο
Ιστοσελίδα:   http://hci.ece.upatras.gr/index.php?option=com_content&;task= view&id=178&Itemid=113&lang=iso-8859-7
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE612/

Περιγραφή

Το μάθημα είναι εισαγωγικό στις Βάσεις Δεδομένων με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεσιακό μοντέλο και την SQL. Εισαγωγή, εννοιολογικός σχεδιασμός βάσεων δεδομένων. Μοντελοποίηση δεδομένων με το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων, Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων. Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL, εμφυτευμένη SQL. Κανονικοποίηση Σχέσεων. Εσωτερικό Σχήμα, Οργάνωση αρχείων, ευρετήρια, πολυεπίπεδα ευρετήρια. Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων, συστήματα δοσοληψιών, ασφάλεια, συντονισμός πολλαπλών προσπελάσεων, Σύνδεση Βάσεων Δεδομένων στο Διαδίκτυο, Διεπαφές Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων με την XML. Το εργαστήριο περιλαμβάνει καθοδηγούμενες ασκήσεις ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης Βάσης Δεδομένων σε διαδικτυακό DBMS. Το μάθημα περιλαμβάνει προαιρετικές ομαδικές εργασίες
 

Διδάσκοντες

 
Αβούρης Νικόλαος