Τρίτη, 15 10 2019

Προχωρημένη Επεξεργασία Σημάτων

Γενικά

 
 Προχωρημένη Επεξεργασία Σημάτων
 
Κωδικός:  ECE_Γ806
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  8ο
Ιστοσελίδα:   http://www.ssp.ece.upatras.gr/courses/dsp/
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE627/

Περιγραφή

 

Δειγματοληψία και ανακατασκευή σημάτων. Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier, FFT, Γραμμική και κυκλική συνέλιξη, Μέθοδος της επικάλυψης και άθροισης, Μέθοδος της επικάλυψης και διατήρησης. Σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης: μέθοδος ελάχιστου μέσου τετραγωνικού σφάλματος, μέθοδος των ζωνών αδιαφορίας. Το κριτήριο ελαχίστου-μεγίστου, αλγόριθμος εναλλαγής Remez. Αναλογικά και Ψηφιακά φίλτρα άπειρης κρουστικής απόκρισης: Butterworth, Chebyshev, Σχεδίαση με τη μέθοδο μετασχηματισμού συχνότητας. Ειδικά Ψηφιακά φίλτρα: Φίλτρα εγκοπής, διαφοριστές, ολοκληρωτές, μετασχηματιστές Hilbert. Εισαγωγή στη βέλτιστη επεξεργασία στοχαστικών σημάτων: Φίλτρα Wiener άπειρης και πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης. Βασικές τεχνικές εκτίμησης φάσματος: Σπεκτρόγραμμα, Περιοδόγραμμα, τεχνικές βασισμένες σε μοντέλα αυτοπαλινδρόμησης.


Διδάσκοντες

 
Μουστακίδης Γεώργιος