Δευτέρα, 14 10 2019

Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα ΙΙ(Διδασκαλία)

Γενικά

 
Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα ΙΙ (Διδασκαλία)
 
Κωδικός:  ECE_Γ8031
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  8ο
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE649/

Περιγραφή

  • Σε βάθος μελέτη της αρχιτεκτονικής του μΕ INTEL 8086, Μοντέλο προγραμματισμού, Εντολές σε γλώσσα assembly του 8086, διαγράμματα χρονισμού, Real mode of operation.

  • Δομή των διαύλων, μνήμες και διασύνδεση Εισόδου /Εξόδου, Προγραμματισμός σε γλώσσα Assembly.

  • Συστήματα και μηχανισμοί διακοπών. Το ολοκληρωμένο σύστημα διακοπών του 8086, Είσοδος/ Έξοδος με διακοπές.

  • Σε βάθος μελέτη της σειριακή επικοινωνία (σύγχρονη και ασύγχρονη), Πρότυπα σειριακής επικοινωνίας και ολοκληρωμένα συστήματα υλοποίησης σειριακής διασύνδεσης μικροσυστημάτων

  • Σύνδεση με εξωτερικά συστήματα (I/O) για έλεγχο και επεξεργασία, Σχεδίαση και υλοποίηση μικροσυστημάτων.

 

Διδάσκοντες

 

Κουμπιάς Σταύρος

Καλύβας Γρηγόριος