Δευτέρα, 14 10 2019

Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα Ι (Διδασκαλία)

Γενικά

 
Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα Ι (Διδασκαλία)
 
Κωδικός:  ECE_Γ7031
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  7ο
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE634/

Περιγραφή

  • Αρχές και Φιλοσοφία Αρχιτεκτονικών Μικροεπεξεργαστών τυπου CISC

  • Σε βάθος μελέτη της αρχιτεκτονικής του μΕ INTEL 8085, Εντολές και Προγραμματισμός σε γλώσσα assembly του 8085,  διαγράμματα χρονισμού.

  • Μνήμες ROM /RAM, σχεδιασμός διατάξεων μνημών και τρόποι επιλογής.

  • Είσοδος / Έξοδος ελεγχόμενη από το πρόγραμμα, Κυκλώματα επιλογής συσκευών, υλοποίηση θυρών Εισόδου /Εξόδου,

  • Παράλληλη επικοινωνία, Σε βάθος μελέτη και χρησιμοποίηση των περιφερειακού INTEL 8155 και 8255 , Εφαρμογές.

  • Συστήματα και μηχανισμοί διακοπών, Το σύστημα διακοπών του 8085, Είσοδος/ Έξοδος με διακοπή.

  • Αρχές της Σειριακή (Ασύγχρονη και Σύγχρονη) επικοινωνία, Σε βάθος μελέτη και χρησιμοποίηση του USART 8251, Εφαρμογές

  • Σύνδεση με εξωτερικά συστήματα (I/O) για έλεγχο και επεξεργασία, Σχεδίαση και υλοποίηση μικροσυστημάτων.

  • Εισαγωγή στον Intel 8086, εσωτερική αρχιτεκτονική, περιγραφή σημάτων, μοντέλο προγραμματισμού

 

Διδάσκοντες

 

Κουμπιάς Σταύρος

Καλύβας Γρηγόριος