Δευτέρα, 21 10 2019

Αναγνώριση Προτύπων ΙΙ

Γενικά

 
Αναγνώριση Προτύπων ΙΙ
 
Κωδικός:  ECE_A903
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  8ο
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE700/

Περιγραφή

 

Συντακτική αναγνώριση προτύπων και διόρθωση λαθών. Προεπεξεργασία και επιλογή παραμέτρων. Μετασχηματισμός Karhunen-Leone. Αναγνώριση χρονικά μεταβαλλόμενων προτύπων. Μοντέλο Markov και Κρυμμένο Μοντέλο Markov. Ανατροφοδοτούμενα νευρωνικά δίκτυα. Μέθοδοι εκπαίδευσης συστημάτων αναγνώρισης προτύπων. Η αρχή του ελάχιστου μήκους περιγραφής συστήματος (Occams' razor). Συναρτήσεις σφάλματος. Μέθοδοι εκπαίδευσης: Line search, gradient, descent, Conjugate gradients, Newton, ο αλγόριθμος των Levenberg-Marquart. Στοχαστική εκπαίδευση Bayes, Μέθοδοι Monte Carlo. Γενετικοί αλγόριθμοι.

Διδάσκοντες

 
Δερματάς Ευάγγελος