Δευτέρα, 14 10 2019

Τεχνητή Νοημοσύνη Ι (Διδασκαλία)

Γενικά

 
Τεχνητή Νοημοσύνη Ι (Διδασκαλία)
 
Κωδικός:  ECE_A7071
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  7ο
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE690/

Περιγραφή

Εισαγωγή: Ορισμός, ιστορική αναδροµή, σύνδεση µε άλλους επιστημονικούς κλάδους. Ευφυείς πράκτορες: ορθολογικότητα, μέτρα απόδοσης, περιβάλλον εργασιών, δοµή πρακτόρων.

Επίλυση προβλημάτων µε αναζήτηση: Χώροι καταστάσεων, δέντρα αναζήτησης, μέθοδοι αναζήτησης χωρίς πληροφόρηση (depth-first, breadth-first), αναζήτηση µε μερική πληροφόρηση.

Πληροφορημένη αναζήτηση και εξερεύνηση: Αλγόριθµοι Best First και Α*, αλγόριθµοι τοπικής αναζήτησης (Hill climbing, simulated annealing, γενετικοί αλγόριθµοι). Προβλήματα ικανοποίησης περιορισµών: Διάδοση περιορισµών, πρώιµος έλεγχος, συνέπεια τόξου.

Αναζήτηση µε αντιπαλότητα: Βέλτιστες στρατηγικές σε παιχνίδια δύο αντιπάλων, αλγόριθµος minimax, κλάδεµα άλφα-βήτα, επέκταση σε παιχνίδια πολλών παικτών, επέκταση σε τυχερά παιχνίδια, αλγόριθµος expectiminimax.

Λογικοί πράκτορες: Προτασιακή λογική, πρότυπα συλλογιστικής, ανάλυση (resolution), λογικά κυκλώματα, λογική πρώτης τάξης (κατηγορηματική λογική), κανόνες συµπερασµού για ποσοδείκτες, ενοποίηση, αλυσίδες εκτέλεσης, απόδειξη θεωρημάτων, λογικός προγραμματισμός, εισαγωγή στη γλώσσα Prolog.

Αναπαράσταση Γνώσης: Οντολογίες, αναπαράσταση κατηγοριών, αντικειμένων, ενεργειών, καταστάσεων και συμβάντων, σηµασιολογικά δίκτυα, περιγραφικές λογικές.

 

 

Διδάσκοντες

 
Σγάρμπας Κυριάκος
Φακωτάκης Νίκος
Μουστάκας Κωνσταντίνος
Πέππας Παύλος