Πέμπτη, 17 10 2019

Ηλεκτρακουστική Ι (Εργαστήριο)

Γενικά

 
Ηλεκτρακουστική Ι (Εργαστήριο)
 
Κωδικός:  ECE_A7032
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  7ο
 eclass https://eclass.upatras.gr/courses/EE740/

Περιγραφή

 

Εισαγωγή

Το αντικείμενο και οι τομείς της Ηλεκτροακουστικής. Ιστορική αναδρομή. Γενικά χαρακτηριστικά ηχητικών συστημάτων. Τύποι παραμορφώσεων σε Η/Α συστήματα.

Διάδοση, πηγές και μέτρηση του ήχου

Ηχητικά Κύματα. Επίλυση κυματικών εξισώσεων. Ανάλυση σε συχνότητες. Ακουστικά φυσικά μεγέθη. Ακουστικές πηγές, κατευθυντικότητα πηγών. Μέτρηση ηχοστάθμης, ακουστότητα ήχου, μέτρηση θορύβου

Ηλεκτρικά-Μηχανικά-Ακουστικά ανάλογα, Μετατροπείς και Ισοδύναμα Κυκλώματα

Αναλογίες Στοιχείων και Συστημάτων. Ηλεκτρο-Μηχανική-Ακουστική μετατροπή. Ισοδύναμα κυκλώματα. Ευαισθησία και απόκριση συχνότητας μετατροπέων

Μικρόφωνα

Βασικές σχέσεις, πυκνωτικά μικρόφωνα, δυναμικά μικρόφωνα, μικρόφωνα ταινίας. Ηλεκτρικά και ακουστικά χαρακτηριστικά μικροφώνων. Χρήση μικροφώνων και στοιχεία ηχοληψίας.

Μεγάφωνα

Βασικές σχέσεις, ιστορική αναδρομή. Τύποι μεγαφώνων. Ανάλυση ηλεκτροδυναμικών μεγαφώνων. Απόκριση ηλεκτρο-μηχανικού συστήματος, ακουστική λειτουργία διαφράγματος. Ισοδύναμα κυκλώματα μεγαφώνων. Ηχεία, κυκλώματα διαχωρισμού. Μέτρηση συστήματος μεγαφώνου-ηχείου, προσδιορισμός παραμέτρων σχεδίασης.

Διδάσκοντες

 
Μουρτζόπουλος Ιωάννης