Τρίτη, 15 10 2019

Ηλεκτρικές Μηχανές IΙ

Γενικά

 
Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ
 
Κωδικός:  ECE_Y605
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  6ο
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE687/

Περιγραφή

 

Ασύγχρονες μηχανές: Βασική κατασκευή, τυλίγματα, μαγνητικό πεδίο, εξισώσεις και ισοδύναμο κύκλωμα, ισχύς, ρεύματα, ηλεκτρομαγνητική ροπή, εκκίνηση, θέρμανση, κύκλος Ossana, έλεγχος στροφών, θεωρία μηχανών με κλωβό, ανώτερες αρμονικές. Σύγχρονες μηχανές: Βασική κατασκευή, ψύξη, διέγερση, μηχανές με κατανεμημένους πόλους, μαγνητικό πεδίο, εξισώσεις, ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, ηλεκτρομαγνητική ροπή, παραλληλισμός, γεωμετρικός τόπος ρεύματος, αντίδραση τυμπάνου, συμπεριφορά κατά τη φόρτιση, βραχυκυκλώματα, μηχανή με εκτύπους πόλους, επαγωγιμότητες, εξισώσεις μόνιμης κατάστασης, γεωμετρικός τόπος ρεύματος, ταλαντώσεις, ευστάθεια, εκκίνηση, συγχρονισμός, έλεγχος ισχύος. Μονοφασικές μηχανές: Σύγχρονες, ασύγχρονες.

Διδάσκοντες

 
Δ: Καππάτου Τζόγια
Ε: Καππάτου Τζόγια
    Τατάκης Εμμανουήλ
    Μητρονίκας Επαμεινώνδας
     Ζαχαρίας Θωμάς