Τρίτη, 15 10 2019

Ηλεκτρικές Μηχανές I

Γενικά

 
Ηλεκτρικές Μηχανές I
 
Κωδικός:  ECE_Y505
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  5ο
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE656/

Περιγραφή

 

Βασικές αρχές του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου, για τους υπολογισμούς ηλεκτρικών μηχανών, απώλειες σιδήρου, σκέδαση. Μετασχηματιστές: Βασική κατάσκευή (πυρήνας, τυλίγματα). Ψύξη, εξισώσεις τάσεων και ισοδύναμο κύκλωμα μονοφασικού μετασχηματιστή, λειτουργική συμπεριφορά, βαθμός απόδοσης, βραχυκυκλώματα και παράλληλη λειτουργία, υπολογισμός σκέδασης. Τριφασικοί μετασχηματιστές, συνδεσμολογίες τυλιγμάτων, ασσυμετρίες. Μετασχηματιστές μετρήσεων. Προκεχωρημένο ισοδύναμο κύκλωμα. Θέρμανση μετασχηματιστών. Μηχανές συνεχούς ρεύματος: Βασική κατασκευή, τυλίγματα, τάση εξ' επαγωγής, ηλεκτρομαγνητική ροπή, μαγνητικό πεδίο και αντίδραση τυμπάνου, βοηθητικό τύλιγμα και τύλιγμα αντιστάθμισης, αναστροφή ρεύματος τυμπάνου, συνδεσμολογίες μηχανών συνεχούς ρεύματος, λειτουργία ως γεννήτριες και ως κινητήρες, εκκίνηση, πέδηση, έλεγχος τάσεως και ταχύτητας.

Διδάσκοντες

 
Δ: Καππάτου Τζόγια
Ε: Καππάτου Τζόγια
    Τατάκης Εμμανουήλ
    Μητρονίκας Επαμεινώνδας