Τρίτη, 15 10 2019

Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά

Γενικά

 
Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά
 
Κωδικός:  ECE_Y502
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  5ο
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE615/

Περιγραφή

 

Ανασκόπηση ενισχυτών μιας βαθμίδας, γραμμικά και μη γραμμικά κυκλώματα. Διαφορικοί ενισχυτές, ενισχυτές πολλών βαθμίδων, τελεστικοί ενισχυτές, απόκριση συχνότητας, ανάδραση, σταθερότητα ενισχυτών ανάδρασης, στάδια εξόδου και ενισχυτές ισχύος, αναλογικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, φίλτρα, συντονισμένοι ενισχυτές και ταλαντωτές, κυκλώματα BICMOS, διακοπτόμενοι πυκνωτές, γεννήτριες κυματομορφών, μετατροπή σημάτων και πληροφοριών.

Διδάσκοντες

 
Μπίρμπας Αλέξιος