Δευτέρα, 21 10 2019

Ημιαγωγικές Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις

Γενικά

 
Ημιαγωγικές Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις
 
Κωδικός:  ECE_Y403
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  4ο

Περιγραφή

 

Ηλεκτρονικά συστήματα Γραμμικά κυκλώματα τελεστικοί ενισχυτές ρ. η επαφή Δίοδοι Μή γραμμικές εφαρμογές κυκλωμάτων Τρανζίστορς επαφής πεδίου (JFET) Τρανζίστορς πεδίου/ μετάλλου οξειδίου (MOSFET) Διπολικά τρανζίστορς επαφής (ΒJT) Πόλωση Μοντέλα τρανζίστορς ενισχυτές μιάς βαθμίδας το τρανζίστορ σαν διακόπτης- χρόνοι απόκρισης SPICE Ολοκληρωμένα κυκλώματα τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Τρανζίστορ υψηλών συχνοτήτων σύγχρονες μικροηλεκτρονικές διατάξεις (MESFETs, HEMTs, SENSONs κλπ.)

Διδάσκοντες

 
Μπίρμπας Αλέξιος