Δευτέρα, 14 10 2019

Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Μετρήσεις

Γενικά

 

  Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Μετρήσεις

 
Κωδικός:  ECE_Y302
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  3ο

Περιγραφή

 

     Κυκλώματα συγκεντρωμένων στοιχείων και οι νόμοι του Kirchhoff. Στοιχεία κυκλωμάτων. Συνδεσμολογίες στοιχείων: σειριακή, παράλληλη, διαιρέτες, αστέρας, τρίγωνο, γέφυρα. Ανάλυση απλών κυκλωμάτων. Μέθοδοι κομβικών τάσεων και βροχικών εντάσεων. Απόκριση απλών κυκλωμάτων RC, RL, RLC. Απόκριση γραμμικών χρονικά αμετάβλητων κυκλωμάτων. Μόνιμη ημιτονοειδής κατάσταση, συντονισμός.

Διδάσκοντες

 

Κούσουλας Νικόλαος

Γρουμπός Πέτρος