Δευτέρα, 21 10 2019

Φυσική I

Γενικά

 
Φυσική Ι
 
Κωδικός:  ECE_Y102
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  1ο

Περιγραφή

 

Μηχανική
Αδρανειακά συστήματα. Έργο-ενέργεια. Δυναμική ενέργεια και διατηρητικά συστήματα. Περιστροφική κίνηση υλικού σημείου. Περιστροφή στερεού σώματος. Ορισμός ροπής και ροπής αδράνειας. Νόμοι του Νεύτωνα στην περιστροφή. Κύλιση και στροφορμή. Ταλαντώσεις. Αρμονικός ταλαντωτής. Προσέγγιση μικρών ταλαντώσεων. Ορισμός κύματος. Διάδοση κυμάτων. Συμβολή κυμάτων. Στάσιμα κύματα.
Θερμοδυναμική:
Ορισμός θερμότητας και θερμοκρασίας. Θερμιδομετρία και ειδική θερμότητα υλικών. Θερμική διαστολή. Αλλαγές φάσεων και λανθάνουσα θερμότητα. Ορισμός εσωτερικής ενέργειας. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής. Διάδοση της θερμότητας. Ορισμός εντροπίας και ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος. Θερμικές μηχανές. Θερμοδυναμικές μεταβολές. Κινητική θεωρία ιδανικού αερίου. Κατανομή Maxwell-Boltzmann για αέρια σε διάφορες θερμοκρασίες.

Ώρες γραφείου για φοιτητές:
Τρίτη 11:00 - 13:00
Τετάρτη 11:00 - 13:00

Διδάσκοντες

 

Δ: Κουνάβης Παναγιώτης

Ε: Κουνάβης Παναγιώτης

    Περράκη Βασιλική