Δευτέρα, 21 10 2019

Γραφικά & Εικονική Πραγματικότητα(Εργαστήριο)

Γενικά

 
   Γραφικά & Εικονική Πραγματικότητα (Διδασκαλία)
 
Κωδικός:   ECE_A9111
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  9ο

Περιγραφή

     Εισαγωγή στα γραφικά και στην εικονική πραγματικότητα, διαδικασία απεικόνισης πληροφορίας, συσκευές εισόδου και εξόδου γραφικών. Αλγόριθμοι παράστασης, κωνικών τομών και πολυγώνων, αντιταύτιση (antialiasing). Συσχετισμένοι (affine) μετασχηματισμοί, μετασχηματισμοί δύο και τριών διαστάσεων, ομογενείς συντεταγμένες, σύνθεση μετασχηματισμών, μετασχηματισμοί απεικόνισης (viewport). Αλγόριθμοι αποκοπής ευθυγράμμων τμημάτων και πολυγώνων σε δύο και τρεις διαστάσεις. Προβολές. Στερεοσκοπική όραση. Αλγόριθμος απόκρυψης z-buffer. Σκιές, υφή. Βασικές αρχές φωτισμού. Συστήματα χρωμάτων. Παρακολούθηση ακτίνων, αλγόριθμοι ολικού φωτισμού, συνθετική κίνηση, κίνηση εικονικών χαρακτήρων, προσομοιώσεις εικονικής πραγματικότητας, προσομοίωση βάσει φυσικών νόμωv. Εικονική επαυξημένη και μικτή πραγματικότητα.

 

 

Διδάσκοντες

 

Μουστάκας Κωνσταντίνος