Πέμπτη, 17 10 2019

Ευφυής Έλεγχος

Γενικά

 
Ευφυής Έλεγχος
 
Κωδικός:  ECE_Δ901
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  8ο
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE661/

Περιγραφή

Μοντελοποίηση συστημάτων. Θεωρία Φουριέ. Απόκριση συστήματος σε εκθετική διέγερση. Σειρές Φουριέ. Μετασχηματισμός Φουριέ συνεχούς και διακριτού χρόνου. Ανάλυση Φουριέ στο πεδίο του συνεχούς χρόνου. Απόκριση συχνότητας γραμμικών συστημάτων. Θόρυβος .Θεωρία Φίλτρων. Εφαρμογές. Στοχαστικά σήματα. Μέση τιμή και ροπές. Τυχαίες μεταβλητές. Ισχυρή και ασθενής στασιμότητα. Εργοδικότητα -Συσχέτιση – Φάσματα. Στοχαστικά Συστήματα. Αυτοσυσχέτιση και Ετεροσυσχέτιση. Απόκριση Γραμμικών Χρονικά αμετάβλητων συστημάτων σε στοχαστικά σήματα. Εφαρμογές

 

 

Διδάσκοντες

 
Γρουμπός Πέτρος