Πέμπτη, 17 10 2019

Σήματα & Συστήματα Ι

Γενικά

 
Σήματα & Συστήματα Ι
 
Κωδικός:  ECE_Y411
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  4ο

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό παρέχει το βασικό υπόβαθρο γνώσεων στα σήματα και συστήματα συνεχούς χρόνου. Οι γνώσεις αυτές αποτελούν προαπαιτούμενο για πολλά από τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών μας, όπως τις επικοινωνίες, τον έλεγχο, την επεξεργασία σήματος και εικόνας, κ.ά. Η ύλη περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τις ακόλουθες έννοιες:
- Σήματα και συστήματα (γραμμικά και χρονικά αμετάβλητα)
- Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου (συνέλιξη)
- Ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας (μετασχηματισμό και σειρά Fourier)
- Περιγραφή συστημάτων στο χώρο κατάστασης
- Απόκριση συχνότητας συστημάτων και σχεδιασμός απλών φίλτρων με βάση τον μετασχηματισμό Fourier.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε γραπτές εξετάσεις με κλειστά βιβλία/σημειώσεις. Μικρό τυπολόγιο συμπεριλαμβάνεται στο φύλλο των θεμάτων.

 

Διδάσκοντες

 

Σκόδρας Αθανάσιος

 

Normal 0 false false false EL JA X-NONE