Κυριακή, 23 09 2018

Εmeriti Professors

profile photo

Γεωργόπουλος Χρήστος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας

 

Goutis 070409 121914

Γκούτης Κωνσταντίνος
Ομότιμος Καθηγητής
   
 Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 

Groumbos 100512 145903

Γρουμπός Πέτρος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

 profile photo

Κίνγκ Ροβέρτος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου

  profile photo

Κοκκινάκης Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας

   makios im

Μακιός Βασίλειος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας

bitsioris

Μπιτσώρης Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου

 

Papadop

Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 

profile photo

Ποιμενίδης Τριαντάφυλλος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου

 Safacas 070409 125342

Σαφάκας Αθανάσιος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

  Stouraitis 260707 103752

Στουραϊτης Θάνος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

   profile photo

Σπύρου Νικόλαος
Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

profile photo

Τσανάκας Δημήτριος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας