Πέμπτη, 17 10 2019

Ομότιμοι Καθηγητές

 

φωτογραφια διαβατηριου0001

Βοβός Νικόλαος
Καθηγητής
   Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

profile photo

Γεωργόπουλος Χρήστος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας

 

 

giannakop

Γιαννακόπουλος Γαβριήλ
Καθηγητής
   Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Goutis 070409 121914

Γκούτης Κωνσταντίνος
Ομότιμος Καθηγητής
   
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 

 

Groumbos 100512 145903

Γρουμπός Πέτρος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

 

profile photo

Κίνγκ Ροβέρτος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου

profile photo

Κοκκινάκης Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας

  makios im

Μακιός Βασίλειος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας

 

manesis

Μάνεσης Σταμάτιος
Καθηγητής
Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου

bitsioris

Μπιτσώρης Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου

 

Papadop

Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 

profile photo

Ποιμενίδης Τριαντάφυλλος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου

 Safacas 070409 125342

Σαφάκας Αθανάσιος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

  Stouraitis 260707 103752

Στουραϊτης Θάνος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

   profile photo

Σπύρου Νικόλαος
Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

profile photo

Τσανάκας Δημήτριος
Ομότιμος Καθηγητής
   Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Fakotakis 041111 225804

Φακωτάκης Νίκος
Καθηγητής
   Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας