Πέμπτη, 17 10 2019

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και Φοιτητικό Εισιτήριο

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και ΠΑΣΟ

Για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με ενσωματωμένο Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ):

 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Φοιτητικό Εισιτήριο

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναπτύσσει κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές, η οποία θα διανεμηθεί από τον Οκτώβριο 2012. Στην ακαδημαϊκή ταυτότητα ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), το οποίο καταργείται ως ξεχωριστό έντυπο.

Για τη χορήγηση των νέων καρτών (με το ενσωματωμένο ΠΑΣΟ) θα ακολουθηθούν διαδικασίες παρόμοιες με αυτές του ακαδ. έτους 2011-2012 για την απόκτηση του Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου (ηλεκτρονικού Δελτίου), με τη διαφορά ότι οι φοιτητές θα λαμβάνουν την κάρτα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 24 Σεπτεμβρίου 2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://academicid.minedu.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες πάτησε εδώ.