Πέμπτη, 17 10 2019

Χάρτες

Στους παρακάτω χάρτες το κτίριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών συμβολίζεται με το κόκκινο χρώμα.

Πανεπιστημιούπολη
Περιοχή Πατρών 
Οδηγίες Μετάβασης  

imag

imag imag