Τρίτη, 15 10 2019

Προγραμματισμός Διαδικτύου (Διδασκαλία)

Γενικά

 
Προγραμματισμός Διαδικτύου (Διδασκαλία)
 
Κωδικός:  ECE_Γ0051
Επίπεδο:  -
Εξάμηνο:  9ο
Ιστοσελίδα:   http://hci.ece.upatras.gr/index.php?option=com_content&;task= view&id=179&Itemid=113
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE642/

Περιγραφή

 

Εισαγωγή στο διαδίκτυο και στην επιστήμη του ιστού, ιστορική αναδρομή, τρέχουσα τεχνολογία και πεδία εφαρμογών, προοπτικές. Τεχνολογίες TCP/IP, Τεχνολογία εξυπηρετητών διαδικτύου (web servers). - Ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο: Προγραμματισμός στην πλευρά του χρήστη (HTML, Javascript, Cascading Style Sheets, DOM ). Προγραμματισμός στην πλευρά του διακομιστή (PHP, JSP, Servlets). Διασύνδεση με βάσεις δεδομένων, AJAX. Εισαγωγή στην XML, DTD, XML Schema, XSLT. Το μάθημα συνοδεύεται από εργαστηριακές ασκήσεις στον διαδικτυακό προγραμματισμό και εργασίες (project).

Διδάσκοντες

 
Κουκιάς Μιχαήλ
Αβούρης Νικόλαος