Παρασκευή, 18 10 2019

Διαχείριση Δικτύων

Γενικά

 
Διαχείριση Δικτύων
 
Κωδικός:  ECE_A005
Επίπεδο:  Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE683/

Περιγραφή

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά  αποτελέσματα του μαθήματος

Στο   τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει κατανοήσει το ρόλο της   αρχιτεκτονικής διαχείρισης ενός δικτύου και τη διαφορά και μεταξύ της   συνολικής αρχιτεκτονικής ενός δικτύου και ενός από τα συνιστούντα μέρη που   είναι η αρχιτεκτονική της διαχείρισης. Θα μπορεί να αναγνωρίζει τις   προσεγγίσεις στο σχεδιασμό διαφόρων προτεινόμενων αρχιτεκτονικών καθώς και να   κατανοεί τις διαφορές μεταξύ τους με βάσει τις απαιτήσεις και τις   προδιαγραφές τις κάθε αρχιτεκτονικής. Εμβαθύνοντας σε ένα από τα λειτουργικά   παραδείγματα διαχείρισης δικτύων που χρησιμοποιείται στην αγορά, αυτό του   μοντέλου Ίντερνετ και της υλοποίησής του μέσω του πρωτοκόλλου SNMP, ο   φοιτητής θα μπορεί να αναγνωρίζει όλα τα στάδια που απαιτούνται για να   σχεδιάσει και να υλοποιήσει μία αρχιτεκτονική για τη διαχείριση δικτύων, τις   δικτυακές συσκευές που πρέπει να διαχειριστεί και τα διάφορα εργαλεία που   πρέπει να χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό.

Δεξιότητες

Λειτουργική   γνώση του τρόπου διαχείρισης δικτύων και του πρωτοκόλλου SNMP.   Βασικές γνώσεις διάρθρωσης και προγραμματισμού δικτυακών συσκευών όπως   δρομολογητές, τρόπος παρακολούθησης δικτύων και συγκεκριμένων ροών πακέτων   κυρίως για αποσφαλμάτωση πρωτοκόλλων. Τέλος οι φοιτητές αποκτούν σημαντική   εμπειρία στην κατανόηση λειτουργιών πρωτοκόλλων και αρχιτεκτονικών μέσω της   απευθείας ανάγνωσης και μελέτης κειμένων τυποποίησης από διεθνείς οργανισμούς   όπως αυτόν της IETF   (InternetEngineeringTask   Force)   και των τυποποιήσεών της RFCs   (RequestsForComments).

Προαπαιτήσεις

Εισαγωγή   στα Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών, Αρχιτεκτονικές και Πρωτόκολλα Δικτύων, Περιβάλλον   Linux

Περιεχόμενα (ύλη) του   μαθήματος

Εποπτική   παρουσίαση των διαφόρων μοντέλων διαχείρισης δικτύων (OSI, Internet,   ΤΜΝ κλπ), της δομής των και των αντίστοιχων προτύπων που έχουν προταθεί.   Βασικές έννοιες αρχιτεκτονικών διαχείρισης δικτύων και του τρόπου οργάνωσης   των λειτουργικών μερών και περιοχών του συστήματος διαχείρισης. Εισαγωγή στην   γλώσσα ASN.1.   Αναλυτική παρουσίαση του μοντέλου internetμέσω της ομάδας τυποποιήσεων SNMP   του οργανισμού IETF.   Περιλαμβάνει αναλυτική επεξήγηση μέσω χαρακτηριστικών τυποποιήσεων (RFCs) και   παραδειγμάτων του πληροφοριακού μοντέλου με την χρήση διαφόρων MIBs   συμπεριλαμβανομένου και της ΜΙΒ RMON1 & 2 που χρησιμοποιείται   για τη συλλογή δεδομένων και στατιστικών. Του επικοινωνιακού μοντέλου μέσω   της παρουσίασης του πρωτοκόλλου SNMPv1 & v2 καθώς   και του μοντέλου οργάνωσης πελάτη-εξυπηρετητή (client-server) στα πλαίσια επικοινωνίας   μεταξύ των σταθμών διαχείρισης και των αντιπροσώπων (agents) των διαφόρων δικτυακών   συσκευών. Εμβάθυνση στη δημιουργία τοπολογιών υποδικτύων και ανάθεση ΙΡν4   διευθύνσεων. Υλοποίηση πραγματικής τοπολογίας δικτύων σε πραγματικό   περιβάλλον δικτυακών συσκευών (δρομολογητές και διακόπτες) εμπορίου,   εξοικείωση με τον τρόπου διάρθρωσης των συσκευών στα πλαίσια της διαχείρισής   των. Παρακολούθηση των ροών πακέτων σε ένα υποδίκτυο και αναγνώριση γνωστών   πρωτοκόλλων μέσω του λογισμικού ανοικτού κώδικα Wireshark. Εγκατάσταση και χρήση   λογισμικού διαχείρισης δικτυακών συσκευών μέσω του SNMPπρωτοκόλλου.

 

Διδάσκοντες

 
Δενάζης Σπύρος