Κυριακή, 24 09 2017

Προπτυχιακά Μαθήματα

Α' Έτος

Χειμερινό Εξάμηνο - 1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογή ενός απο τα μαθήματα Παιδαγωγικού/Πολιτιστικου/Οικονομικου Περιεχομενου

ECE_Y101 Διαφορικός Λογισμός & Μαθηματική Ανάλυση
ECE_Y102 Φυσική Ι
ECE_Y103 Εισαγωγή στους Υπολογιστές
ECE_Y104 Γραμμική Άλγεβρα
ECE_Y111 Τεχνικό Σχέδιο 
ECE_E133 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ και Οργάνωση Δυναμικού Πωλήσεων
ECE_E135 Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος για μη Οικονομολόγους
ECE_E138 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
ECE_E140 Βασικές Αρχές Αστικού Δικαίου 

Εαρινό Εξάμηνο - 2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Επιλογή ενός απο τα μαθήματα Ξένης Γλώσσας & Τεχνικής Ορολογίας

ECE_Y105 Εισαγωγή στην Ψηφιακή Λογική
ECE_Y201 Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών & Διανυσματική Ανάλυση
ECE_Y202 Φυσική II
ECE_Y204 Διαφορικές Εξισώσεις
ECE_Y207 Αρχές Προγραμματισμού
ECE_Y208 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ECE_ΞΓ201 Αγγλικά Ι
ECE_ΞΓ202 Γαλλικά Ι
ECE_ΞΓ203 Γερμανικά Ι
ECE_ΞΓ204 Ρωσικά Ι

Δ' Έτος

Κύκλος Σπουδών "Τηλεπικοινωνιών & Τεχνολογίας Πληροφορίας"

Χειμερινό εξάμηνο - 7ο Εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο- 8ο Εξάμηνο

ECE_A701 Μικροκύματα
ECE_A7071 Τεχνητή Νοημοσύνη Ι (Διδασκαλία)
ECE_A7072 Τεχνητή Νοημοσύνη Ι (Εργαστήριο)
ECE_A709 Αρχιτεκτονικές & Πρωτόκολλα Δικτύων Επικοινωνίας Ι
ECE_A710 Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β7 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ&ΤΠ
ECE_A702 Θεωρία Πληροφορίας
ECE_A7031 Ηλεκτρακουστική Ι (Διδασκαλία)
ECE_A7032 Ηλεκτρακουστική Ι (Εργαστήριο)
ECE_A8051 Ασύρματη Διάδοση (Διδασκαλία)
ECE_A8052 Ασύρματη Διάδοση (Εργαστήριο)
ECE_A8071 Αναγνώριση Προτύπων I (Διδασκαλία)
ECE_A8072 Αναγνώριση Προτύπων Ι (Εργαστήριο)
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ7 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ&ΤΠ
ECE_A708 Φυσική Στοιχείων Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας
ECE_A706 Θεωρία Κεραιών
ECE_A8101 Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ (Διδασκαλία)
ECE_A8102 Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ (Εργαστήριο)
ECE_A811 Αρχιτεκτονικές & Πρωτόκολλα Δικτύων Επικοινωνίας ΙΙ
ECE_A003 Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ&ΤΠ
ECE_A806 Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης
ECE_A8081 Ηλεκτρακουστική ΙΙ (Διδασκαλία)
ECE_A8082 Ηλεκτρακουστική ΙΙ (Εργαστήριο)
ECE_A903 Αναγνώριση Προτύπων ΙΙ
ECE_A004 Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας
ECE_A8121 Υπολογιστική Γεωμετρία & Εφαρμογές 3Δ Μοντελοποίησης (Διδασκαλία)
ECE_A8122 Υπολογιστική Γεωμετρία & Εφαρμογές 3Δ Μοντελοποίησης (Εργαστήριο)
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ&ΤΠ
ECE_A809 Νέες Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών Στοιχείων

Κύκλος Σπουδών "Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Χειμερινό εξάμηνο - 7ο Εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο - 8ο Εξάμηνο

ECE_B7021 Υψηλές Τάσεις (Διδασκαλία)
ECE_B7022 Υψηλές Τάσεις (Εργαστήριο)
ECE_B703 Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι
ECE_B7061 Ανάλυση ΣΗΕ (Διδασκαλία)
ECE_B7062 Ανάλυση ΣΗΕ (Εργαστήριο)
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β7 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΕ
ECE_B705 Ηλεκτρική Οικονομία
ECE_B707 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
ECE_Β7Μ1 Θερμικές Εγκαταστάσεις
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ7 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΕ
 ECE_Α702  Θεωρία Πληροφορίας
ECE_A8051  Ασύρματη Διάδοση (Διδασκαλία)
ECE_A8052  Ασύρματη Διάδοση (Εργαστήριο)
ECE_A807  Αναγνώριση Προτύπων I
ECE_A710 Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι
ECE_Γ7031 Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα Ι (Διδασκαλία)
ECE_Γ7032 Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα Ι (Εργαστήριο)
ECE_Γ7061 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι (Διδασκαλία)
ECE_Γ7062 Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ι
ECE_Δ701 Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης
ECE_Δ702 Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση
ECE_Δ704 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Ι
ECE_Δ902 Εισαγωγή στη Ρομποτική
ECE_B803 Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ
ECE_B9011 Ελεγχος & Ευστάθεια ΣΗΕ (Διδασκαλία)
ECE_B912 Ελεγχος & Ευστάθεια ΣΗΕ (Εργαστήριο)
ECE_B905 Ηπιες Μορφές Ενέργειας Ι
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΕ
ECE_B805 Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
ECE_B010 Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα
ECE_B8M1 Ενεργειακός Σχεδιασμός & Κλιματισμός Κτιρίων
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΕ
ECE_A003 Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ
ECE_Γ8031 Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα ΙΙ (Διδασκαλία)
ECE_Γ8032 Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα ΙΙ (Εργαστήριο)
ECE_Γ806 Προχωρημένη Επεξεργασία Σημάτων
ECE_Γ9011 Βάσεις Δεδομένων (Διδασκαλία)
ECE_Γ9012 Βάσεις Δεδομένων (Εργαστήριο)
ECE_Δ801 Σχεδιασμός Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης
ECE_Δ901 Ευφυής Έλεγχος
ECE_Δ804 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί ΙΙ
ECE_Δ006 Βέλτιστος Ελεγχος ΣυστημάτωνΚύκλος Σπουδών "Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών"

Χειμερινό εξάμηνο - 7ο Εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο - 8ο Εξάμηνο

ECE_Γ7031 Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα Ι (Διδασκαλία)
ECE_Γ7032 Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα Ι (Εργαστήριο)
ECE_Γ704 Προηγμένα Μικτά Αναλογικά / Ψηφιακά Κυκλώματα & Διατάξεις
ECE_Γ7051 Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI) Ι (Διδασκαλία)
ECE_Γ7052 Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI) Ι (Εργαστήριο)
ECE_Γ7061 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι (Διδασκαλία)
ECE_Γ7062 Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ι
ECE_Γ7071 Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία (Διδασκαλία)
ECE_Γ7072 Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία (Εργαστήριο)
ECE_Γ802 Λειτουργικά Συστήματα
ECE_Γ7071 Τεχνητή Νοημοσύνη Ι (Διδασκαλία)
ECE_Γ7072 Τεχνητή Νοημοσύνη Ι (Εργαστήριο)
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β7 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Η&Υ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α7 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Η&Υ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ7 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Η&Υ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α7 & Β7 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ & ΤΠ
ECE_B703 Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι
ECE_B707 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
ECE_Δ701 Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης
ECE_Δ702 Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση
ECE_Δ704 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Ι
ECE_Δ902 Εισαγωγή στη Ρομποτική
ECE_ΗΥ14 Μεταφραστές*
ECE_Γ7021 Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού (Διδασκαλία)
ECE_Γ7022 Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού (Εργαστήριο)
ECE_Γ801 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
ECE_Γ8031 Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα ΙΙ (Διδασκαλία)
ECE_Γ8032 Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα ΙΙ (Εργαστήριο)
ECE_Γ8041 Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI) ΙΙ (Διδασκαλία)
ECE_Γ8042 Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI) ΙΙ (Εργαστήριο)
ECE_Γ806 Προχωρημένη Επεξεργασία Σημάτων
ECE_Γ807 Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων ΙΙ
ECE_Γ9011 Βάσεις Δεδομένων (Διδασκαλία)
ECE_Γ9012 Βάσεις Δεδομένων (Εργαστήριο)
ECE_Α8101 Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ (Διδασκαλία)
ECE_Α8102 Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ (Εργαστήριο)
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Η&Υ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Η&Υ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α8 & Β7 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ & ΤΠ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α8 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΥΚΛΩΝ 
ECE_HY56 Εξόρυξη Δεδομένων & Αλγόριθμοι Μάθησης
ECE_B803 Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ
ECE_B905 Ηπιες Μορφές Ενέργειας Ι
ECE_Δ006 Βέλτιστος Ελεγχος Συστημάτων
ECE_Δ804 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί ΙΙ
ECE_Δ806 Μεθοδολογία Προσομοίωσης
ECE_Δ901 Ευφυής Έλεγχος


Κύκλος Σπουδών "Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου"

Χειμερινό εξάμηνο - 7ο Εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο - 8ο Εξάμηνο

ECE_Δ701 Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης
ECE_Δ7Ε1 Εργαστηριακό Μάθημα Αναλογικού & Ψηφιακού Ελέγχου I
ECE_Δ704 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Ι
ECE_Δ902 Εισαγωγή στη Ρομποτική
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β7 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Σ&ΑΕ
ECE_Δ702 Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση
ECE_Δ705 Εφαρμοσμένες Υπολογιστικές Μέθοδοι
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ7 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Σ&ΑΕ
ECE_Α702 Θεωρία Πληροφορίας
ECE_Α7071 Τεχνητή Νοημοσύνη Ι (Διδασκαλία)
ECE_Α7072 Τεχνητή Νοημοσύνη Ι (Εργαστήριο)
ECE_Α710 Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι
ECE_Α807 Αναγνώριση Προτύπων Ι
ECE_Β703 Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι
ECE_Β7061 Ανάλυση ΣΗΕ (Διδασκαλία)
ECE_Β7062 Ανάλυση ΣΗΕ (Εργαστήριο)
ECE_Γ7031 Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα Ι (Διδασκαλία)
ECE_Γ7032 Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα Ι (Εργαστήριο)
ECE_Γ7061 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι (Διδασκαλία)
ECE_Γ7062 Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ι
ECE_ΜΕ5 Εμβιομηχνανική Ι
ECE_Δ801 Σχεδιασμός Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης
ECE_Δ8Ε1 Εργαστηριακό Μάθημα Αναλογικού & Ψηφιακού Ελέγχου ΙΙ
ECE_Δ802 Ψηφιακός Έλεγχος
ECE_Δ804 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί ΙΙ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Σ&ΑΕ
ECE_Δ806 Μεθοδολογία Προσομοίωσης
ECE_Δ901 Ευφυής Έλεγχος
ECE_Δ006 Βέλτιστος Ελεγχος Συστημάτων
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Σ&ΑΕ
ECE_Δ8101 Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ (Διδασκαλία)
ECE_Δ8102 Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ (Εργαστήριο)
ECE_Δ903 Αναγνώριση Προτύπων ΙΙ
ECE_Δ803 Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ
ECE_Γ7021 Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού (Διδασκαλία)
ECE_Γ7022 Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού (Εργαστήριο)
ECE_Γ7031 Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα ΙΙ (Διδασκαλία)
ECE_Γ7032 Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα ΙΙ (Εργαστήριο)
ECE_Γ806 Προχωρημένη Επεξεργασία Σημάτων
ECE_Γ807 Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων ΙΙ
ECE_Β010 Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα
22ΜΕ10 Εμβιομηχνανική ΙΙ

Ε' Έτος

Κύκλος Σπουδών "Τηλεπικοινωνιών & Τεχνολογίας Πληροφορίας"

Χειμερινό εξάμηνο - 9ο Εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο - 10ο Εξάμηνο

ECE_A901 Μικροκυματικές Διατάξεις
ECE_A912 Εργαστηριακές Εφαρμογές Θεωρίας Κεραιών και Μικροκυμάτων
ECE_A9061 Τεχνολογία Ομιλίας (Διδασκαλία)
ECE_A9062 Τεχνολογία Ομιλίας (Εργαστήριο)
ECE_A002 Επικοινωνίες Πρόσβασης
ECE_A910 Επικοινωνίες Πολυμέσων
ECE_A0091 Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης
ECE_A0092 Ενσωματωμένα Επικοινωνιακά Συστήματα (Διδασκαλία)
ECE_A0092 Ενσωματωμένα Επικοινωνιακά Συστήματα (Εργαστήριο)
ECE_A9111 Γραφικά & Εικονική Πραγματικότητα (Διδασκαλία)
ECE_A9112 Γραφικά & Εικονική Πραγματικότητα(Εργαστήριο)
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ9 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ&ΤΠ
ECE_ΜΕ5 Εμβιομηχανική Ι
ECE_A904 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών
ECE_A0011 Οπτικές Τηλεπικοινωνίες (Διδασκαλία)
ECE_A0012 Οπτικές Τηλεπικοινωνίες (Εργαστήριο)
ECE_A005 Διαχείριση Δικτύων
ECE_A006 Υπολογιστική Γλωσσολογία
ECE_A0071 Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός (Διδασκαλία)
ECE_A0072 Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός (Εργαστήριο)
ECE_A008 Ψηφιακή Τεχνολογία Ήχου
ECE_A010 Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ10 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ&ΤΠ
ECE_ΜΕ10 Εμβιομηχανική II
 

Κύκλος Σπουδών "Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Χειμερινό εξάμηνο - 9ο Εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο - 10ο Εξάμηνο

ECE_B9021 Δοκιμές & Μετρήσεις Υψηλών Τάσεων (Διδασκαλία)
ECE_B9022 Δοκιμές & Μετρήσεις Υψηλών Τάσεων (Εργαστήριο)
ECE_B906 Ηλεκτρονικά Στοιχεία Ισχύος & Βιομηχανικές Εφαρμογές
ECE_B909 Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών
ECE_B911 Προηγμένος Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών
ECE_B004 Υπολογιστικές Μέθοδοι για την Ανάλυση ΣΗΕ
ECE_B005 Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α7 & Β7 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ9 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΕ 
ECE_ΔΕ900 Προσαρμοστικός Έλεγχος
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ7 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ECE_B001 Δυναμική & Έλεγχος E-L Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων
ECE_B002 Προστασία από Υπερτάσεις- Αλεξικέραυνα
ECE_B006 Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
ECE_B008 Τεχνολογία Πλάσματος & Εφαρμογές *
ECE_B011 Τεχνολογία Ηλεκτρικών Μονώσεων & Νανοδομημένα Διηλεκτρικά
ECE_B0131 Μεθοδολογία & Επεξεργασία Μετρήσεων (Διδασκαλία)* 
ECE_B0132 Μεθοδολογία & Επεξεργασία Μετρήσεων (Εργαστήριο)*
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α8 & Β8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΟ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ10 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΕ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΟ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ECE_Δ001 Δίκτυα Βιομηχανικού Αυτοματισμού
ECE_Α0071 Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός (Διδασκαλία)
ECE_Α0072 Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός (Εργαστήριο)
 * Δεν θα διδαχθούν κατά το Ακαδημαικό Έτος 2015-2016
 

 

Κύκλος Σπουδών "Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών"

Χειμερινό εξάμηνο - 9ο Εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο - 10ο Εξάμηνο

ECE_Γ902 Ανάλυση & Σχεδιασμός Συστημάτων Λογισμικού
ECE_Γ9031 Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές (Διδασκαλία)
ECE_Γ9032 Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές (Εργαστήριο)
ECE_Γ9041 Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Συστημάτων με Τεχνικές VLSI (Διδασκαλία)
ECE_Γ9042 Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Συστημάτων με Τεχνικές VLSI (Εργαστήριο)
ECE_Γ905 Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά
ECE_Γ906 Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών*
ECE_Γ909 Εφαρμογές Οπτοηλεκτρονικής*
ECE_Γ910 Ασφάλεια Υπολογιστών & Δικτύων
ECE_Γ911 Παράλληλη / Κατανεμημένη Επεξεργασία & Εφαρμογές
ECE_Γ0051 Προγραμματισμός Διαδικτύου (Διδασκαλία)
ECE_Γ0052 Προγραμματισμός Διαδικτύου (Εργαστήριο)
ECE_A9111 Γραφικά & Εικονική Πραγματικότητα (Διδασκαλία)
ECE_A9112 Γραφικά & Εικονική Πραγματικότητα(Εργαστήριο)
ECE_A8071 Αναγνώριση Προτύπων (Διδασκαλία)
ECE_A8072 Αναγνώριση Προτύπων Ι (Εργαστήριο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α7 & Β7  ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Η&Υ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ9 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Η&Υ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ7   ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Η&Υ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β9  ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΥΚΛΩΝ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ECE_Δ003  Προσαρμοστικός Έλεγχος
 ECE_B005  Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ
ECE_Γ002 Έλεγχος & Ελεγξιμότητα Ψηφιακών Συστημάτων
ECE_Γ003 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
ECE_Γ0041 Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής & Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων (Διδακτικό)
ECE_Γ0042 Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής & Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων (Εργαστήριο)
ECE_Γ006 Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
ECE_Γ007 Τεχνολογία Προηγμένων Ψηφιακών Κυκλωμάτων & Συστημάτων
ECE_Γ008 Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων*
ECE_Γ009 Γραμμική και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 
ECE_A005 Διαχείριση Δικτύων
ECE_A006 Υπολογιστική Γλωσσολογία
ECE_A903 Αναγνώριση Προτύπων ΙΙ
ECE_A8121 Υπολογιστική Γεωμετρία & Εφαρμογές 3Δ Μοντελοποίησης (Διδασκαλία)
ECE_A8121 Υπολογιστική Γεωμετρία & Εφαρμογές 3Δ Μοντελοποίησης (Εργαστήριο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α8 & Β8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Η&Υ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ10 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Η&Υ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Γ8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Η&Υ
ΜΑΘΗΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β10 ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ECE_Δ904  Στοχαστικός Έλεγχος
 
* Δεν θα διδαχθεί κατά το Ακαδημαικό Έτος 2015-2016 
 
Κύκλος Σπουδών "Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου"

Χειμερινό εξάμηνο - 9ο Εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο - 10ο Εξάμηνο

ECE_Δ907 Μη Γραμμικός Έλεγχος
ECE_Δ9Ε1 Εργαστηριακό Μάθημα Συστημάτων & Ελέγχου I
ECE_Δ003 Προσαρμοστικός Έλεγχος
ECE_Δ909 Προηγμένα Θέματα Συστημάτων και Ελέγχου Ι
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ9 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Σ&ΑΕ
ECE_A0091 Ενσωματωμένα Επικοινωνιακά Συστήματα (Διδασκαλία)
ECE_A0092 Ενσωματωμένα Επικοινωνιακά Συστήματα (Εργαστήριο)
ECE_B911 Προηγμένος Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών
ECE_Γ910 Ασφάλεια Υπολογιστών & Δικτύων
ECE_Γ9031 Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές (Διδασκαλία)
ECE_Γ9032 Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές (Εργαστήριο)
ECE_ME5 Εμβιομηχανική Ι
ECE_Δ803 Ανάλυση & Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου με Υπολογιστή
ECE_Δ904 Θεωρία Εκτίμησης και Στοχαστικός Έλεγχος
ECE_Δ906 Σθεναρός Έλεγχος
ECE_Δ001 Δίκτυα Βιομηχανικού Αυτοματισμού
ECE_Δ007 Ρομποτικά Συστήματα
ECE_Δ0Ε1 Εργαστηριακό Μάθημα Συστημάτων & Ελέγχου II
ECE_Δ009 Προηγμένα Θέματα Συστημάτων και Ελέγχου ΙΙ*
ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Σ&ΑΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΟ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ10 ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Σ&ΑΕ
ECE_Α004 Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας
ECE_Β001 Δυναμική & Έλεγχος E-L Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων
ECE_Γ003 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
ECE_Γ006 Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
ECE_ME10 Εμβιομηχανική ΙΙ