Παρασκευή, 18 10 2019

Μεθοδολογία Προσομοίωσης

Γενικά

 
Μεθοδολογία Προσομοίωσης
 
Κωδικός:  22Δ806
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  8ο

Περιγραφή

 

Εισαγωγή. Μεθοδολογία προσομοίωσης δυναμικών συστημάτων διακριτών γεγονότων Μεθοδολογία προσομοίωσης συνεχών δυναμικών συστημάτων. Ολοκλήρωση κοινών διαφορικών εξισώσεων. Μέθοδοι Euler, Runge-Kutta, Bulirsch-Stoer, Adams-Bashforth-Moulton, κλπ. Προσομοίωση δύσκαμπτων συστημάτων. Λογισμικό προσομοίωσης. Εφαρμογές. Γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών. Δημιουργία τυχαίων αριθμών με ομοιόμορφη κατανομή πιθανότητας. Δημιουργία τυχαίων αριθμών με γενικές κατανομές πιθανότητας. Σχεδιασμός προσομοιωτικών πειραμάτων. Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης. Μείωση πόλωσης και μεταβλητότητας.

Διδάσκοντες

 

Κούσουλας Νικόλαος

Σκόδρας Αθανάσιος