Δευτέρα, 21 10 2019

Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Γενικά

 
Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
 
Κωδικός:  ECE_Y402
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  4ο

Περιγραφή

 

Μαγνητικά συζευγμένα κυκλώματα. Θεωρία γράφων και εφαρμογές στα ηλ. κυκλώματα. Ο μετασχηματισμός Laplace και η συστηματική επίλυση των εξισώσεων κομβικών τάσεων και βροχικών εντάσεων σύνθετων κυκλωμάτων στα πεδία χρόνου και συχνότητας. Συνέλιξη. Ανάλυση κυκλωμάτων με καταστατικές εξισώσεις. Δίθυρα κυκλώματα. Θεωρήματα κυκλωμάτων.

Διδάσκοντες

 

Κούσουλας Νικόλαος

Γρουμπός Πέτρος