Τετάρτη, 13 11 2019

Διπλωματικές Εργασίες Βοβoύ Παναγή

Ακαδημαϊκό Έτος:           2015
Τίτλος: 

1. Οικονομοτεχνική μελέτη συστήματος παροχής ενέργειας και νερού σε αυτόνομη κατοικία μηδενικού αποτυπώματος ρύπων

2. Οικονομοτεχνική μελέτη συστήματος παροχής ενέργειας και νερού σε αυτόνομη κατοικία μηδενικού αποτυπώματος ρύπων

3.  Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής εξομοίωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Ανάπτυξη διεπαφής για μηχανή επίλυσης προβλημάτων βέλτιστης κατανομής φορτίου σε ΣΗΕ μεγάλης κλίμακας.

5. Σχεδιασμός ελεγκτών ισχύος και πλάτους τάσης για μετατροπέα DC/AC με δυνατότητα τροφοδοσίας από ευρύ φάσμα DC πηγών τάσης.

 

 

 
 
Αρχείο:   
 
Περιγραφή: