Παρασκευή, 24 11 2017

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών:

με το Τμήμα  Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

με τα Τμήματα Ιατρικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.