Πέμπτη, 17 10 2019

Aρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων

Γενικά


Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων
Κωδικός:  22Γ008
Επίπεδο:  Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο

 

Περιγραφή

Βασικές αρχές αρχιτεκτονικής δικτυακών συστημάτων. Απόδοση δικτυακών συστημάτων. Αρχιτεκτονική μεταγωγέων πακέτων. Αρχιτεκτονική γεφυρών (bridges). Αρχιτεκτονική δρομολογητών (routers) και πυλών (gateways). Αρχιτεκτονική προηγμέ-νων προσαρμοστών δικτύων (net-work adapters). Ειδικές λειτουργίες για υποστήριξη υπηρεσιών πραγματικού χρόνου. Επεξεργαστές πρωτοκόλλων δικτύων (protocol processors, network processors). Υποσυστήματα ειδικών λειτουργιών (διαχείρηση μνήμης, γρήγορη προσπέλαση πινάκων, κλπ.).

Διδάσκοντες

 

Σερπάνος Δημήτριος