Παρασκευή, 18 10 2019

Mικροσυστήματα

Γενικά


Μικροσυστήματα
Κωδικός:  22ΜΜ014
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο

 

Περιγραφή

Συστήματα πάνω σε ένα chip. Θέματα συσχεδιασμού και ΙΡ chips πολλών εκατομμυρίων transistors. Μικροϋπολογιστικοί πυρήνες πάνω σε ένα chip. Abstaction υψηλού επιπέδου. Εργαλεία σχεδίασης. Σύνθεση. Διερεύνηση και Βελτιστοποίηση. Επικοινωνιακοί Μετασχηματισμοί. Ορισμός συσχεδιασμού Υλικού - Λογισμικού. Διερεύνηση του χώρου σχεδιασμού. Επιμερισμός Υλικού Λογισμικού. Επικοινωνιακή Σύνθεση. Δρομολόγηση Υλικού Λογισμικού. Βελτιστοποίηση Μνήμης CAD για συσχεδίαση.

Διδάσκοντες

 

Μπίρμπας Αλέξιος