Τρίτη, 21 05 2019

Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρομαγνητισμού

Γενικά

 
Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρομαγνητισμού 
 
Κωδικός:  22ΜΜ025
Επίπεδο:  Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο

 

Περιγραφή

 

Θεωρήματα και αρχές της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας: Θεωρήματα υπέρθεσης, αφθαρσίας, δυαδικότητος, μοναδικότητος, αμοιβαιότητας, αντίδρασης. Θεωρία ειδώλων.Αρχές ισοδυναμίας όγκου και επιφανείας. Θεώρημα της επαγωγής.

Ακτινοβολία και σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων: Ολοκληρωτικές εξισώσεις ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Συναρτήσεις Green. Συστήματα μικρών κεραιών. Σκέδαση επίπεδου ηλεκτρομαγνητικού κύματος από ταινία, πλάκα, κύλινδρο και σφαίρα. Διατομή σκέδασης. Υπολογισμοί με την μέθοδο των ροπών.

Συζευγμένα ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα: Μοντελοποίηση συζευγμένων ηλεκτρικών – μαγνητικών – θερμικών – μηχανικών – κυκλωματικών προβλημάτων. Ασθενής και ισχυρή σύζευξη. Εφαρμογή σε καλώδια ισχύος, μετασχηματιστές και ηλεκτρικές μηχανές. Υπολογισμοί με την μέθοδο των περασμένων στοιχείων.

Διδάσκοντες

 
Σώρας Κωνσταντίνος