Πέμπτη, 17 10 2019

Ειδικά Θέματα Ψηφιακών Επικοινωνιών (Μ94C)

Γενικά


Ειδικά Θέματα Ψηφιακών Επικοινωνιών (Μ94C)
Κωδικός:  22ΜΜ017
Επίπεδο:  Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο
Ιστοσελίδα:  http://eclass.upatras.gr/courses/EE725/
eclass:  http://eclass.upatras.gr/courses/EE725/

 

Περιγραφή

Επανάληψη Βασικών Αρχών Ψηφιακής Μετάδοσης: Διανυσματική Αναπαράσταση Κυματομορφών. Eίδη Θορύβου. Κανάλι Γκαουσιανού Θορύβου. Βέλτιστη Ανίχνευση. Πιθανότητα Σφάλματος. Είδη Αστερισμών και Διαμόρφωσης. Ανάλυση μετάδοσης βασικής ζώνης (baseband) Ανάλυση ζωνοπερατών συστημάτων (passband) Διασυμβολική Παρεμβολή, Κριτήριο Nyquist, Iσοστάθμιση. Προκωδικοποιητής Tomlinson-Harashima. Το ασύρματο κανάλι. Χαρακτηριστικά και μετάδοση. Υλοποίηση πομπού και δέκτη. Συστήματα SIMO, MISO, MIMO. Διαμόρφωση OFDM.

Διδάσκοντες

 

Τουμπακάρης Δημήτρης-Αλέξανδρος