Πέμπτη, 17 10 2019

Βάσεις Δεδομένων και Γνώσεις

Γενικά


Βάσεις Δεδομένων και Γνώσεως
Κωδικός:  22ΜΜ024
Επίπεδο:  Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο

 

Περιγραφή

Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή, πλεονεκτήματα, επισκόπηση δομών εξωτερικών όψεων. Μέσα αποθήκευσης και οργάνωση ΒΔ. Εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο. Σχεσιακή άλγεβρα, Σχεσιακός λογισμός, QBE Κανονικοποίηση Σχέσεων. Εισαγωγή στη γλώσσα SQL, Παραδείγματα χρήσης SQL, Ενσωματωμένη SQL. Ασφάλεια, ακεραιότητα ΒΔ και συντονισμός πολλαπλών προσπελάσεων. Ανακάλυψη γνώσης σε ΒΔ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (8 εργαστηριακές ασκήσεις). Εργαλεία σχεδιασμού και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, SQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων. Ανάπτυξη εφαρμογής.

Διδάσκοντες

 

Σταθοπούλου Πολυξένη
Αβούρης Νικόλαος