Πέμπτη, 17 10 2019

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Γενικά


Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
Κωδικός:  22ΜΜ018
Επίπεδο:  Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο

 

Περιγραφή

Αρχιτεκτονικές συστημάτων σε SOC. Αρχιτεκτονικές ιεραρχίας μνήμης. Ανάλυση στατικής και δυναμικής μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων (διαχείριση μνήμης). Χρήση των δομών δεδομένων. Μεθοδολογία σχεδιασμού λογικών πυρήνων. Σχεδίαση για επαναχρησιμοποίηση. On chip δίαυλοι. Διανομή ρολογιού. Μεθοδολογία σχεδίασης μνημών και ενσωματωμένων μνημών. Επιβεβαίωση (validation) σχεδιασμού, συναρτησιακή και χρονική επιβεβαίωση σε επίπεδο πυρήνα. Εξομοίωση συστήματος. Παραδείγματα πυρήνων και συστημάτων σε SOC. Έλεγχος ψηφιακών λογικών πυρήνων και ενσωματωμένων μνημών.

Διδάσκοντες

 

Θεοδωρίδης Γεώργιος
Κουφοπαύλου Οδυσσέας