Πέμπτη, 17 10 2019

Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογές

Γενικά  


 

Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογές
 
Κωδικός:  22ΜΜ008
Επίπεδο:  Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο
eclass:   https://eclass.upatras.gr/courses/EE721/

 

Περιγραφή  

1. Εισαγωγή στην Μηχανιστική Λογισµικού και Συστήµατος (Software and System Engineering). Κύκλος ζωής διαδικασίας ανάπτυξης συστήµατος. Η έννοια του µοντέλου. Μοντέλα κύκλου ζωής συστήµατος. 2. Η µεθοδολογία της σύγχρονης δοµηµένης ανάλυσης. Τεκµηρίωση προδιαγραφών συστήµατος, Διαγράµµατα ροής δεδοµένων (DFDs), Διαγράµµατα συσχέτισης οντοτήτων (ERDs), διαγράµµατα αλλαγής καταστάσεων (STDs). Η µετάβαση στη φάση του σχεδιασµού. Ποιότητα σχεδιασµού, σύζευξη, συνεκτικότητα. 3. Τεχνολογία αντικειµένων. Η UML ως γλώσσα αναπαράστασης µοντέλων ανάλυσης και σχεδιασµού. Βασικά διαγράµµατα. Μοντέλα δοµής και συµπεριφοράς. 4. Γλώσσα µοντελοποίησης Συστήµατος SysML. Εφαρµογή σε συστήµατα Μηχανοτρονικής. 5. Ανάπτυξη βασισµένη στην έννοια του µοντέλου (model driven development). Model-to-model transformations. 6. Ανάπτυξη συστήµατος βασισµένη στην έννοια της συνιστώσας (component-based development). 7. Ανάπτυξη βασισµένη στην έννοια της υπηρεσίας. Αρχιτεκτονικές µε βάση την έννοια της υπηρεσίας (SOA) και η αξιοποίηση τους στην ανάπτυξη συστήµατος. Βασικές έννοιες και τεχνολογίες. 8. Safety critical συστήµατα. Safety Engineering. 9. Verification and Validation.

Διδάσκοντες  
Θραμπουλίδης Κλεάνθης