Πέμπτη, 17 10 2019

Aσφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

Γενικά


Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
Κωδικός:  22Γ910
Επίπεδο:  Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  9ο

 

Περιγραφή

Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση ασφαλών συστημάτων. Αρχιτεκτονική στρατιωτικών και εμπορικών ασφαλών συστημάτων. Κρυπτογραφία με μυστικά κλειδιά και δημόσια κλειδιά. Ψηφιακές υπογραφές και πιστοποιητικά. Κρυπτογραφικά πρωτόκολλα. Ασφάλεια υπολογιστών. Ασφάλεια επικοινωνιών. Αρχιτεκτονική κρυπτοσυστημάτων και συστημάτων ασφαλείας υπολογιστών και δικτύων. Θέματα υλοποίησης ασφαλών συστημάτων.

Διδάσκοντες

 

Σερπάνος Δημήτριος