Πέμπτη, 17 10 2019

Αρχιτεκτονικές / Αριθμητική Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων

Γενικά


Αρχιτεκτονικές / Αριθμητική Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων
Κωδικός:  22ΜΜ002
Επίπεδο:  Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  9ο
eclass:  http://eclass.upatras.gr/courses/EE626/

 

Περιγραφή

Μέρος 1ο Εισαγωγή σε Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων (Τυπικοί Αλγόριθμοι ΨΕΣ, Απαιτήσεις Εφαρμογών ΨΕΣ και CMOS, Αναπαραστάσεις των Αλγορίθμων ΨΕΣ). Όριο Επανάληψης. Αλυσιδωτή Επεξεργασία. Παράλληλη Επεξεργασία. Επαναχρονισμός. Ξεδίπλωση. Δίπλωση. Σχεδιασμός Συστολικών Αρχιτεκτονικών. Μέρος 2ο Συστήματα Αναπαράστασης Δεδομένων. Αθροιστές Κινητής/Ακίνητης Υποδιαστολής. Πολλαπλασιαστές Κινητής/Ακίνητης Υποδιαστολής. Λογαριθμικό Αριθμητικό Σύστημα (LNS). Αριθμητικό Σύστημα Υπολοίπων (RNS).

Διδάσκοντες

 

Στουραΐτης Θάνος
Παλιουράς Βασίλης