Πέμπτη, 17 10 2019

Μέθοδοι Σχεδίασης Ειδικών Συστημάτων Υλικού/λογισμικού

Γενικά


Μέθοδοι Σχεδίασης Ειδικών Συστημάτων Υλικού/λογισμικού
Κωδικός:  22ΜΜ005
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  9ο
eclass:  http://eclass.upatras.gr/courses/EE703/

 

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά των embedded συστημάτων. Μεθοδολογία ταυτόχρονης σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων υλικού/λογισμικού: περιγραφή υψηλού επιπέδου, διαχωρισμός υλικού και λογισμικού, επαλήθευση και εξομοίωση. Αρχιτεκτονική των embedded συστημάτων: Hard/soft επεξεργαστικοί πυρήνες και στρατηγικές επιλογής τους. Στρατηγικές βελτιστοποίησης του προγραμματισμού και της χρήσης του λογισμικού για embedded συστήματα βασισμένα σε πυρήνες μικροεπεξεργαστών. Κατανεμημένα embedded συστήματα: περιβάλλον πραγματικού χρόνου, συγχρονισμός, μοντελοποίηση, μικρολειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, πρωτοκολλά και χρονοπρογραμματισμός, μεθοδολογία σχεδίασης ολοκληρωμένου συστήματος και επαλήθευση λειτουργίας. Γλώσσες υψηλού επιπέδου για περιγραφή embedded συστημάτων (SDL, UML). Γραμμές επικοινωνίας (busses) επί του chip: PCI, firewire, USB. Διαχείριση μνήμης και αρχιτεκτονικές μνημών για embedded συστήματα: μετασχηματισμοί, οργάνωση, ιεραρχία και δέσμευση μνήμης. Μέθοδοι επαλήθευσης και εξομοίωσης της συνολικής λειτουργίας των embedded συστημάτων. Τάσεις της τεχνολογίας των embedded συστημάτων. Εργαλεία σχεδίασης και ανάπτυξης embedded συστημάτων. Εφαρμογές στην ανάπτυξη κατανεμημένων επικοινωνιακών συστημάτων.

Διδάσκοντες

 

Παπαδόπουλος Γεώργιος