Τρίτη, 19 02 2019

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Χειμερινό Εξάμηνο

22ΜΜ001 Ανάλυση και έλεγχος μη γραμμικών συστημάτων*
22ΜΜ002 Αρχιτεκτονικές / Αριθμητική Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας
22ΜΜ003 Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
22ΜΜ004 Δυναμικά Συστήματα Διακριτών Γεγονότων & Υβριδικός Έλεγχος(*)
22ΜΜ005 Μέθοδοι Σχεδίασης Ειδικών Συστημάτων Υλικού/λογισμικού
22ΜΜ006 Μη Ολόνομα Συστήματα*
22ΜΜ007 Προκεχωρημένα Θέματα: Θεωρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
22ΜΜ022  Ηλεκτρικοί Κινητήρες μικρής Ισχύος- Δομή & Έλεγχος

 

Εαρινό Εξάμηνο

22ΜΜ008 Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογές*
22ΜΜ010 Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων Υψηλής Ταχύτητας
22ΜΜ011 Βιομηχανικά Δίκτυα Υπολογιστών
22ΜΜ012 Ειδικά Κεφάλαια Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή: Εισαγωγή στη Τεχνολογία Συνεργασίας
22ΜΜ013 Ειδικά Κεφάλαια Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών
22ΜΜ014 Μικροσυστήματα
22ΜΜ015 Παράληλη /Κατανεμημένη Επεξεργασία και Εφαρμογές
22ΜΜ016 Πoλυμεταβλητά Συστήματα και Σθεναρός Έλεγχος*
22ΜΜ017  Ειδικά Θέματα Ψηφιακών Επικοινωνιών
22ΜΜ018 Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
22ΜΜ019 Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας
22ΜΜ020 Εισαγωγή στη Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης
22ΜΜ023 Αξιοπιστία
22ΜΜ024 Βάσεις Δεδομένων *
22ΜΜ025 Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρομαγνητισμού
22ΜΜ026  Εξελιγμένα
Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
22ΜΜ027 Κβαντική Επεξεργασίας


* Δεν θα διδαχθούν το ακαδημαικό έτος 2013-2014