Παρασκευή, 18 10 2019

AIESEC στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το ρόλο και τις δράσεις της AIESEC.

Η AIESEC Ιδρύθηκε το 1948 και στην Ελλάδα βρίσκεται από το 1956. Η AIESEC είναι ένας παγκόσμιος, νεανικός  οργανισμός που προσπαθεί να επιτύχει  την Ειρήνη και την Μεγιστοποίηση των Ανθρωπίνων Δυνατοτήτων  ενεργοποιώντας τα ηγετικά χαρακτηριστικά στους νέους μαθαίνοντας μέσα από πρακτικές εμπειρίες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι δράσεις τις AIESEC στοχεύουν στην  προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των νέων καθώς και την συμβολή τους στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Η στόχευση αυτή επιτυγχάνεται μέσω διαπολιτισμικών ανταλλαγών και  προγραμμάτων εθελοντισμού μέσω δραστηριοποίησης των νέων ως μέλη του Οργανισμού.

Global Volunteer: Μια διαπολιτισμική εθελοντική εμπειρία στο εξωτερικό για νέα άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τον εαυτό τους και τον κόσμο. Διάρκεια: 6-8 εβδομάδες. Το πρόγραμμα αυτό είναι σε συνεργασία με τον ΟΗΕ για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Όλα τα μεγάλα Πανεπιστήμια της χώρας συμμετέχουν στις δράσεις του οργανισμού επιτυγχάνοντας σημαντικές ανταλλαγές φοιτητών. 
Στοιχεία ( 1 Φεβρουαρίου 2017 – 31 Οκτωβρίου  2018) από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας (π.χ. ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΟΠΑ, κτλ.….) που συνεργάζονται με την 
AIESEC δείχνουν ότι συνολικά έχουν υλοποιηθεί 531 ανταλλαγές και ότι αυτές οι δράσεις έχουν ενταχθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό των Ιδρυμάτων για την προώθηση της  διεθνοποίησης αλλά  και της κινητικότητας των φοιτητών.

Η AIESEC δραστηριοποιείται και  στο Πανεπιστήμιο Πατρών από το 2008 και φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας. Οι δραστηριότητες ( 1 Φεβρουαρίου 2017 – 31 Οκτωβρίου  2018) έχουν αποφέρει 31 ανταλλαγές και 20+ φοιτητές είναι μέληΤο Πανεπιστήμιο Πατρών σε μια προσπάθεια να προωθήσει περαιτέρω την εξωστρέφεια και την κινητικότητα των φοιτητών στέκεται αρωγός στην προσπάθειά μας για την ενίσχυση των δράσεων και για την αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων.

Σε αυτή την προσπάθεια θα θέλαμε τη συνδρομή σας ώστε να διευκολύνετε το έργο μας και να αναρτήσετε το επισυναπτόμενο αρχείο στις ανακοινώσεις του τμήματός σας με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών για τις ευκαιρίες που τους παρέχει ο οργανισμός μας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της AIESEC στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Ράντζος Λουκάς.