Τρίτη, 15 10 2019

Ημερίδα Αειφόρου Πανεπιστημίου

Περιγραφή: Ημερίδα Αειφόρου Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο Πατρών  είναι ένας από τους  μεγαλύτερους ενεργειακούς καταναλωτές της Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, διαθέτει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, ιδιαίτερα στον τομέα του φωτισμού λόγω των πολλών κτιρίων και υποδομών που διαθέτει. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οικονομικά αποτελεσματικών τεχνολογιών είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας με αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Το Αειφόρο, «Πράσινο» Πανεπιστήμιο, http://green.upatras.gr/, με την στήριξη του Ενδοπανεπιστημιακού Δίκτυο Wastevalor, http://wastevalor.upatras.gr/ και της νεόδμητης ερευνητικής υποδομής ευρείας κλίμακας  Invalor, διοργανώνουν

Ημερίδα

«Τεχνητός φωτισμός και εξοικονόμηση ενέργειας»

την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:00

στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Στην ημερίδα 10 ομιλητές μέσα από 15λεπτες εισηγήσεις θα παρουσιάσουν θέματα που αφορούν στον  τεχνητό φωτισμό, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στον εθελοντισμό κλπ.

Η Ημερίδα είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο Καθηγητή Γιάννη Τρυπαναγνωστόπουλο.

Αφίσα invalor