Πέμπτη, 13 12 2018

Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Περιγραφή: Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Προκήρυξη μιας θέσης υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ (NSF)