Τρίτη, 24 10 2017

Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Περιγραφή: Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Προκήρυξη μιας θέσης υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ (NSF)