Τετάρτη, 13 11 2019

Mεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ «Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Περιγραφή: Mεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ «Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Mεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ «Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.