Πέμπτη, 17 10 2019

Αναβολή του μαθήματος Δυναμική & Έλεγχος E-L Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων

Περιγραφή: Το Μάθημα Δυναμική & Έλεγχος E-L Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων αναβάλλεται σήμερα 15/5/2019 λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.