Παρασκευή, 18 10 2019

Μάθημα «Ψηφιακός Έλεγχος»

Περιγραφή: Μάθημα «Ψηφιακός Έλεγχος»

Σχετικά με το μάθημα «Ψηφιακός Έλεγχος» του 8ου και 10ου εξαμήνου, κύκλου σπουδών Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου, όσοι επιλέξουν το θεωρητικό μέρος του μαθήματος Ψηφιακού Ελέγχου με κωδικό ECE_Δ8021, υποχρεούνται να επιλέξουν και το Εργαστηριακό μέρος αυτού με κωδικό ECE_Δ8022

Οι Διδάσκοντες

Καζάκος Δ.

Τσιπιανίτης Δ.