Τρίτη, 15 10 2019

Τελικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

Περιγραφή: Τελικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Α.Ε. 2018-2019

Στην ιστοσελίδα http://www.ece.upatras.gr/gr/schedules.html έχει αναρτηθεί η τελική έκδοση του προγράμματος των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Υπενθυμίζεται ότι τα μαθήματα αρχίζουν στις 18.2.2019, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. 

Σταύρος Α. Κουμπιάς

Πρόεδρος Τμήματος